Çerez politikası

Bu politika beyanı, bu web sitesinin kullanıcılarının ve ziyaretçilerinin kişisel verilerinin nasıl işlendiğini ve yönetildiğini açıklar. Bu beyan – 196/2003 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 13. Bölümü uyarınca, ACM S.r.l.’nin web adresinden elektronik olarak erişilebilen hizmetleriyle etkileşimde bulunanlara sağlanmaktadır.
https://acm-italy.com/

Bu beyan münhasıran yukarıda belirtilen web sitesi için geçerlidir ve kullanıcının bağlantılar yoluyla erişebileceği diğer web sitelerini ilgilendirmez.
Bu beyan, www.gvrpompe.com’un web sitesine göz atan, siteye giriş yapan ve/veya çevrimiçi hizmetlerini kullananların verilerini nasıl işlediğini ve yönettiğini açıklamaktadır. Bu nedenle, aşağıdaki Gizlilik Politikasını okumanızı öneririz.

Aşağıdaki göstergeler, veri kontrolörleri tarafından müşterilere sağlanacak bilgilerin düzenlemeleri, zamanlaması ve niteliğine özel önem verilerek, kişisel verilerin çevrimiçi toplanması için asgari gereklilikleri belirlemek amacıyla Avrupa Veri Koruma Otoriteleri tarafından sunulan kılavuzlara dayanmaktadır. Web sayfalarını herhangi bir amaçla tarayan kullanıcılar.

Gizlilik Politikası ve standartları ACM S.r.l. kişisel verilerin korunmasına ilişkin ifadeler sorumluluk, şeffaflık, uygunluk, amaç, doğrulanabilirlik ve güvenlik ilkelerine dayanmaktadır.

1. VERİ DENETLEYİCİ

ACM S.r.l. web sitesine göz atma kimliği belirli veya belirlenebilir kişilerle ilgili verilerin işlenmesini gerektirebilir; web sitesine giriş yapmak ve çevrimiçi hizmet talep etmek, aynı şekilde aşağıda “İşlenen Veri Kategorileri” paragrafında belirtildiği gibi kişisel verilerin işlenmesiyle sonuçlanacaktır.

Veri denetleyicisi, Bareggio (MI) İtalya’da ofisleri bulunan ACM S.r.l.’dir, Posta kodu 20010, Via XXV Aprile, 62 – VAT IT08188690153.

2. VERİLERİN İŞLENDİĞİ YER

Bu web sitesi tarafından sağlanan hizmetlerle ilgili işleme operasyonları esas olarak ACM S.r.l.’nin tesislerinde gerçekleştirilir. münhasıran söz konusu işlemeden sorumlu teknik personel tarafından. ACM S.r.l. kişisel veri işleme destek faaliyetlerini gerçekleştirmek için harici şirketler, danışmanlar ve yazılım sağlayıcılar gibi üçüncü taraflara güvenebilir. Bu tür üçüncü taraflar, veri işlemcileri olarak belirlenir ve veri işleme ve işleme için güvenlik ve gizlilik önlemlerine uyma konusunda sözleşmeye dayalı yükümlülük altındadır.

3. İŞLENEN VERİ KATEGORİLERİ

3.1 Web sitesinde gezinme: Tarama verileri

ACM S.r.l.’nin web sitesini işletmek için kullanılan bilgi sistemleri ve yazılım prosedürleri. standart işleyişinin bir parçası olarak kişisel verileri elde etmek; bu tür verilerin iletimi, internet iletişim protokollerinin doğal bir özelliğidir.

Bu tür bilgiler, web sitesinin kullanımı hakkında anonim istatistiksel bilgiler elde etmek ve aynı zamanda işleyişini kontrol etmek için kullanılır. Belirlenen veri sahipleriyle ilişkilendirmek için toplanmaz; ancak, işlendikten ve üçüncü şahıslar tarafından tutulan verilerle eşleştirildikten sonra kullanıcı tanımlamasına izin verebilir. Bu veri kategorisi, örneğin, web sitesine bağlanmak için kullanılan bilgisayarların IP adreslerini içerir.

Bu veriler, istatistikler detaylandırıldıktan sonra kaldırılır ve bilgisayarla ilgili suçlarda adli makamlar tarafından sorumluluk tesis edilmesi istenmesi durumunda çevrimdışı olarak saklanır.

3.2 Çevrimiçi hizmetler için kullanıcı tarafından gönüllü olarak sağlanan kişisel veriler

Erişim kimlik bilgileri veya e-posta gönderimi gerektiren çevrimiçi hizmetleri kullanmak için kullanıcılar tarafından ücretsiz olarak sağlanan kişisel veriler aşağıdaki şekilde kullanılacaktır:

3.2.1 Web sitesi oturum açma ve çevrimiçi hizmetler

Gerçek veya tüzel kişiler, belirli çevrimiçi hizmetler (“Güvenli alan”) talep etmek için web sitesine giriş yapabilir. Kayıtlı kullanıcıyı tanımlamak ve daha sonra web sitesine erişmek için gerekli bazı kişisel veriler, oturum açarken istenir.

3.2.2 Web sitesinde belirtilen adreslere e-posta gönderilmesi

E-postaların bu web sitesinde belirtilen adreslere isteğe bağlı, açık ve gönüllü olarak gönderilmesi, daha sonra göndericinin adresinin – taleplere yanıt vermek için gerekli olan – ve mesajda yer alan diğer kişisel verilerin edinilmesini gerektirir. ACM S.r.l. bilgi talep eden kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel verilerin (ad, soyad, e-posta adresi) sadece talep edilen hizmetin sağlanması amacıyla kullanılacağını garanti eder. Bu tür verilerin sağlanamaması, söz konusu taleplerin yerine getirilmesinin imkansızlığını beraberinde getirir.

3.2.3 Bülten aboneliği ve ticari hizmetler

Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel veriler, yalnızca açık rızaları ile bilgi sağlanması ve pazarlama faaliyetleri için kullanılabilir. Kullanıcıların dikkatini kişisel verilerinin işlenmesine çekmek amacıyla, talep üzerine hizmetlere ayrılmış web sitesi sayfalarında özel özet bilgi bildirimleri ve onay formları mevcuttur.

4. İSTEĞE BAĞLI VERİ SAĞLAMASI

Kullanıcılar, söz konusu hizmetlerin sağlanmasında işlevsel olmaları halinde, web sitesine giriş yapmak veya çevrimiçi hizmetler talep etmek için kişisel verilerini sağlamakta özgürdürler: bu tür verilerin sağlanmaması, bu tür hizmetlere kayıt ve aboneliğin gerçekleştirilemesine neden olabilir.

Bilgi ve pazarlama amaçları için veri sağlanması isteğe bağlıdır ve kullanıcı bu tür işlemeye onay vermekte özgürdür: bu tür bir onayın verilmemesi, ACM S.r.l. ticari ve tanıtım faaliyetleri hakkında kullanıcıyı bilgilendiremez.

5. İŞLEM DÜZENLEMELERİ

Kişisel veriler, yalnızca toplanma amaçlarına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca otomatik yollarla işlenir.Verilere yetkisiz erişimi, veri kaybını veya yasa dışı veya uygunsuz kullanımını önlemek için özel güvenlik önlemleri uygulanmıştır.Toplanan veriler, talep edilen hizmeti sağlamakla ilgili ve gerekli olanlar dışında başka herhangi bir amaçla paylaşılmayacak veya başka kişilerle paylaşılmayacaktır.

6. ÇEREZ KULLANIMI

Çerez kullanımı için lütfen tam bilgilerin sağlandığı özel Çerez Politikası bölümüne bakın.

7. VERİ KONULARININ HAKLARI

Veri sahipleri, herhangi bir zamanda, kendileriyle ilgili kişisel verilerin mevcudiyetine dair teyit alma ve bunların içeriği ve kaynağı hakkında bilgi edinme, doğruluğunu doğrulama veya aksi takdirde bu verilerin eklenmesini, güncellenmesini veya düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir (KHK’nın 7. Maddesi). 196/2003).

Bahsi geçen Bölüm uyarınca, veri sahibi, yasalara aykırı olarak işlenmiş herhangi bir verinin silinmesini, anonimleştirilmesini veya engellenmesini talep etme ve ayrıca – meşru gerekçelerle – işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. Yukarıda bahsedilen Bölümün metni, size kolaylık sağlamak için burada yeniden üretilmiştir:

Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. Bölümü uyarınca. 196/2003 veri sahibinin sahip olması gerekenler:
  1. Bilgilendirilme hakkı:
   1. kişisel verilerin kaynağı;
   2. İşleme amacı ve yöntemi hakkında bilgilendirilme hakkı;
   3. Verilerin elektronik ortamda işlenmesi halinde uygulanan mantıktan haberdar olma hakkı;
   4. Veri denetleyicisinin, işlemeden sorumlu kişilerin, bu tür verilere erişebilecek öznelerin veya özne kategorilerinin kimliği hakkında bilgilendirilme hakkı;
  2. Güncellemeyi hemen alma hakkı:
   1. Toplanma veya sonradan işlenme amaçları için saklanması gereksiz olan veriler de dahil olmak üzere, kanuna aykırı olarak işlenmiş herhangi bir verinin eklenmesi, silinmesi, anonimleştirilmesi veya engellenmesi;
   2. a) ve b) bentlerinde belirtilen işlemlerin, içerikleriyle ilgili olarak, bu gereklilik dışında, verilerin iletildiği veya dağıtıldığı kuruluşlara derhal bildirildiğine dair tasdik alma hakkı korunması gereken hak ile karşılaştırıldığında imkansız olduğu veya açıkça orantısız bir çaba içerdiği kanıtlanmıştır.
  3. Tamamen veya kısmen itiraz hakkı:
   1. Meşru gerekçelerle, toplama amacı ile ilgili olsa da kişisel verilerinin işlenmesine ve kişisel verilerinin reklam materyali göndermek veya doğrudan satış, pazarlama araştırması veya tanıtım yapmak amacıyla işlenmesine iletişim.

üm talepler, veri denetleyicisinin adresine gönderilmelidir: ACM Italy S.r.l.
E. Mattei 8 – 20010 Casorezzo (MI) aracılığıyla veya info@acm-italy.com adresine e-posta ile gönderildi

En son güncelleme Aralık 2017